Historik

Fram till augusti 2017 har naturum Trollskogens utställning varit uppbygd i små bodar. De har sin egna historia som sträcker sig längre tillbaka än naturum som varumärke.
Skogshuggarkoja Foto: Marie Larsson

Ölandsbron invigdes 1972 som en länk mellan fastlandet och Öland. I samband med dess tillkomst började dåvarande Domänverket som hade hand om naturvården på Öland att fundera över vilken betydelse den skulle ha för besökstrycket på Öland. Man bestämde sig för att skapa fyra stycken informationsplatser där man skulle lyfta fram Ölands unika växt- och djurliv. Platserna man valde ut var Ottenby på södra udden med dess fågellokal, brofästet vid Färjestaden, Borgholms slott och Byxelkroks hamn. Mannen som var ansvarig för naturreservaten och informationsplatserna på Öland var kronojägmästare Sven Lundgren. Platsen vid Byxelkroks hamn flyttades upp till Trollskogen istället och år 1973 kom Naturvårdsverket med varumärket naturum. De fyra platserna på Öland fick det gemensamma namnet naturum Öland. Idag finns bara Trollskogen och Ottenby kvar som naturum men både Färjestaden och Borgholmsslott är fortfarande informationsplatser.

Från början bestod informationen i Trollskogen bara av stora informationsskyltar, dessa kompletterades sedan med en husvagn med mer information. När husvagnen blev förliten kom Sven att tänka på de skogshuggarkojor som använts under 50-60-talet och som stod i skogarna runt om på ön. Han började samla dem i Trollskogen och bygga upp informationen i dem. Skogshuggarkojorna drogs av hästar och stod därför på medar. Både medarna och hålet i väggen efter den lilla värmekaminen kunde ses på vissa av bodarna. Några bodar i naturum Trollskogen var orginal och några var rekonstruktioner av bodar som byggts till allt eftersom utsställningen växte.

 Foto: Marie Larsson

Trollskogen har fått sitt namn efter en artikel som skrevs i Ölandsbladet 1932 av Nils Larsa Waange. Han skrev om den förtrollade skogen, men den skogen låg vid Fagerrör, cirka 4,5 kilometer söder om Trollskogen. Ingen vet hur namnet vandrat upp till dagens Trollskog men det är lätt att föreställa sig troll som tittar fram mellan de murgröneklädda träden när man vandrar i skogen. Låt fantasin följa med på vandringen och vem vet, kanske just du får se ett troll som kikar fram mellan träden.