Service/vad finns

 Murgrönestigen, gulmarkerad led, är anpassad för barnvagn och är 2,7 kilometer lång.

 Knysselnackestigen, blåmarkerad led, är tillgänglighetsanpassad. Leden är 1 kilometer lång och längs den finns även en tipsrunda. OBS: under ombyggnationstiden så går det inte att gå denna led som en slinga utan den är en återvändsgränd.

 Parkering finns vid naturum och där går att komma till med bil, buss och husbil. Parkeringen är en dagparkering vilket innebär att det inte är tillåtet att stå där över natten.

 Vandringsleder finns det tre olika. Se mer information under fliken "vandringsleder".

 Längs de olika vanderingslederna finns rastbord utplacerade. Dessa finns utmärkta på kartan i reservatsfoldern. Foldern finns i en låda på anslagstavlan vid entrén till naturum.

 Information om reservatet och omgivande områden går att få i naturum. Reservatsfolderna finns på svenska, engelska och tyska. Foldern finns tillgänglig i en låda vid entrén till naturum.

  Vid de olika kultur- och fornlämningarna i Trollskogen finns informationsskyltar med texter på svenska, engelska och tyska.

   Texterna i utställningarna i naturum och på kultur- och fornlämningsskyltarna i reservatet är på svenska, engelska och tyska. Även reservatsfoldern finns på svenska, engelska och tyska.

 Raststuga med grill finns vid naturum. 

 Soptunnor finns vid naturum och parkeringsplatsen.

  Det är endast tillåtet att cykla och rida på vägen som går i mitten av reservatet. Vid parkeringen och naturum finns information med karta.

 Hundar är välkomna under förutsättning att de är kopplade under hela vistelsen i reservatet och naturum. Detta till skydd för både det vilda djurlivet och hunden i fråga eftersom det under vissa perioder av året kan förekomma många hundar i reservatet samtidigt. Där finns frigående kor i reservatet. De är fredliga men undvik att gå in med hunden mitt i koflocken.

 Där finns gott om fågel i och kring Trollskogen.

 Toalett finns vid parkeringen. Om något tar slut eller behöver fyllas på, vänligen kontakta personalen i naturum.

 Längs Knysselnackestigen finns en brygga som tillhör naturum Trollskogen. Det är förbjudet att ankra upp vid bryggan utan tillstånd.