Säsongen 2020

Öppettider

naturum
22 Juni - 16 Augusti               Dagligen 10 - 18
17 - 31 Augusti                      Dagligen 10 - 17
September - 1 November  
                               Torsdag - Söndag 11 - 16
 

Extra öppet
28 oktober 11-16
21 december 14-16 

 

Cafe Tångsnällan

22 Juni - 16 Augusti          Dagligen 11 - 17:30
17 - 31 Augusti                 Dagligen 11 - 16:30
September - 1 November 
                          Torsdag - Söndag 11 - 15:30
 

Extra öppet
28 oktober 11 - 15:30

 

 

Naturum Trollskogen och coronaviruset

 • I och med spridningen av corona kommer verksamheten vid naturum Trollskogen att anpassas utifrån rådande rekommendationer. Detta gör att vi vidtar åtgärder och följer utvecklingen noga.

   

  Senaste uppdatering: 2020-09-01

  Därför kommer följande gälla vid naturum Trollskogen:

  • Naturum Trollskogen är öppet torsdag - söndag kl 11-16.
  • Café Tångsnällan är öppet torsdag - söndag 11-15:30.
  • Antalet deltagare i naturum begränsas till 20 personer samtidigt.
  • Antalet personer i väderskyddet vid naturum begränsas till 8 personer samtidigt eller ett sällskap åt gången.
  • Antalet personer i grillhuset vid skogsjärnvägen begränsas till 8 personer samtidigt eller ett sällskap åt gången.
  • Alla guidningar, föredrag och aktiviteter genomförs med en begränsning i antal deltagare och obligatorisk föranmälan via naturum.
  • Personer i riskgrupp bör undvika att vistas inomhus och vara särskilt försiktiga med att vistas i folksamlingar.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. 
  • Aktiviteter, föredrag, guidningar och öppettider kan ändras med kort varsel baserat på nya direktiv från myndigheterna. Håll dig uppdaterad via vår hemsida, Facebook eller Instagram.

  Läs mer på:

  www.folkhalsomyndigheten.se         www.krisinformation.se

   

  Hur påverkas ditt besök?

   

  • Aktiviteter och öppettider kan ändras med kort varsel. Håll dig uppdaterad via vår hemsida.
  • Begränsningen om antalet besökare inne i byggnaderna kan göra att du får vänta ett tag innan du kan gå in i naturum Trollskogen.

   

  Café Tångsnällan

   

  Cafésortimentet är på grund av smittorisken begränsat.
  Sittplatser finns endast utomhus.

 

Men du vet väl att skogen kan du alltid att gå i.

 

 

 

 

Morris Mård <I>Illustration: Ingrid Arnell</I>