Säsongen 2020

Öppettider

naturum
22 Juni - 16 Augusti               Dagligen 10 - 18
17 - 31 Augusti                      Dagligen 10 - 17
September - 1 November  
                               Torsdag - Söndag 11 - 16
 

Extra öppet
28 oktober 11-16
21 december 14-16 

 

Cafe Tångsnällan

22 Juni - 16 Augusti          Dagligen 11 - 17:30
17 - 31 Augusti                 Dagligen 11 - 16:30
September - 1 November 
                          Torsdag - Söndag 11 - 15:30
 

Extra öppet
28 oktober 11 - 15:30

 

 

Naturum Trollskogen och coronaviruset

 • I och med spridningen av corona kommer verksamheten vid naturum Trollskogen att anpassas utifrån rådande rekommendationer. Detta gör att vi vidtar åtgärder och följer utvecklingen noga.

  Senaste uppdatering: 2020-06-05

  Därför kommer följande gälla vid naturum Trollskogen:

  • Naturum Trollskogen öppnar den 22 juni med öppettider kl. 10-18 dagligen.
  • Café Tångsnällan öppnar den 22 juni med öppettider kl. 11-17.30 dagligen.
  • Antalet deltagare i naturum begränsas till 20 personer samtidigt.
  • Antalet personer i väderskyddet vid naturum begränsas till 6 personer samtidigt eller ett sällskap åt gången.
  • Antalet personer i grillhuset vid skogsjärnvägen begränsas till 8 personer samtidigt eller ett sällskap åt gången.
  • Alla guidningar, föredrag och aktiviteter genomförs med en begränsning i antal deltagare och obligatorisk föranmälan via naturum.
  • Personer i riskgrupp bör undvika att vistas inomhus och vara särskilt försiktiga med att vistas i folksamlingar.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. 
  • Aktiviteter, föredrag, guidningar och öppettider kan ändras med kort varsel baserat på nya direktiv från myndigheterna. Håll dig uppdaterad via vår hemsida.

  Läs mer på:

  www.folkhalsomyndigheten.se

  www.krisinformation.se

   

  Hur påverkas ditt besök?

   

  • Aktiviteter och öppettider kan ändras med kort varsel. Håll dig uppdaterad via vår hemsida.
  • Begränsningen om antalet besökare inne i byggnaderna kan göra att du får vänta ett tag innan du kan gå in i naturum Trollskogen.

   

  Café Tångsnällan

   

  Cafésortimentet är på grund av smittorisken begränsat till drycker och glass. Sittplatser finns endast utomhus.

 

Men du vet väl att skogen kan du alltid att gå i.

 

 

 

 

Morris Mård <I>Illustration: Ingrid Arnell</I>