Sevärdheter

Trollskogen bjuder på en varierad vandring både vad där gäller växtmiljöer och skoglig variation men också bland olika kulturlämningar.

Den tremastade slätskonaren Swiks grundstötte utanför Trollskogens nordostliga strand den 21 december 1926 i en svår snöstorm. Besättningen på sju man tog sig iland och ner till byn Grankulla men skeppet blev kvar och spolades iland redan inom ett år efter grundstötningen. I en storm 1954 bröts hon i två delar. Akterpartiet ligger än idag spritt längs stranden och det som ligger samlat på stranden är en del av fören och bogpartiet. Stormen vid Trettonhelgen 2017 gick hårt åt henne, så var rädd om henne eftersom detta är den enda kända platsen i världen där det finns ett vrak av en slätskonare som ligger på land.

Järnåldersgravarna är några av de äldsta lämningarna i skogen. Järnåldern varade under tiden 500 f Kr - 1050 e Kr. Gravrösena i skogen är av två olika slag; gravrösen med välvd profil och stensättningar med flack profil. De är daterade till ca 800 e Kr.

Jaktmuren är inte riktigt det vi har trott att den är. Vidare studier visar att muren är äldre än vad man har trott och att den kan ha haft ett annat syfte.

Vi kommer att uppdatera informationen här med mer spännande fakta inom kort.

Tallarna ute på Trollskogens nordostligaste del har varit utsatta för väder och vind. De visar tydligt på vindens påverkan när man ser dem slingrande och krypande fram längs marken.

 Foto: Marie Larsson

Murgrönan slingrar sig fram över både marken och upp i träden i Trollskogen. Den är ingen parasit som medvetet tar dör på det den klättrar på utan den använder andra träd för att ta sig upp mot ljuset. Den är en så kallad epifyt. Murgrönan har ett eget rotsystem och tar sin näring ur jorden. Det är lätt att tro att det är två olika sorters murgröna. De blad som man främst förknippar med murgrönan är de lite trekantiga bladen men när murgrönan blir 8-10 år gammal så växer det ut grenar avlånga blad. Det är först nu murgrönan börjar att blomma. Den blommar på hösten och vindstilla dagar kan man höra surret från alla insekter som söker sig till blommorna och känna den söta nektardoften i luften. Vissa murgrönor i skogen är över 70 år gamla.

                                 Bild: Nordens flora

Trolleken är Ölands äldsta ek med sina 800-900 år. Där finns flera gamla ekar i skogen. Över 1 000 olika arter lever i, på och av en stor, äldre ek.

 Foto: Marie Larsson

Längst ut på udden bodde lotsen som hjälpte båtar in och ut ur Grankullaviken. Vid lotsbostället finns även en restaurerad tjärdal.

Klapperstensstranden längs Trollskogens östra strand består dominerande av rundslipade sandstenar och granitstenar. När vågorna sköljer över stenarna uppstår ett "klapprande" ljud.

Ute runt udden finns ett antal skanser, stenmurar, som använts i försvarssyfte.

 
Foto: Marie Larsson

Söder om udden finns även det mytomspunna Hjerteskeppet. En sänka i marken som är cirka 25 x 80 meter stor. Sägnen säger att ett skepp gick på grund och sedan blev överväxt med gräs. Man vet inte säkert men tror att det kan vara en dödisgrop, det vill säga att en plats där en bit av inlandsisen legat kvar och smält under lång tid och därför lämnat en sänka efter sig. I botten på sänkan finns en brunn som hade sötvatten. Folket i trakten vågade inte låta sina kor dricka av vattnet eftersom man trodde platsen var förhäxad.


Foto: Marie Larsson  

Skogsjärnvägen som transporterade timmer till sågverket i Nabbelund hade en sträckning rakt igenom dagens naturum och ut mot Grankullaviken till Knyssla. Där hade man ett timmerupplag och sedan flottade man över timret till sågverket. Knysselnackestigen, blå led, går en del på den gamla banvallen. Böda Skogsjärnväg kör sommartid persontrafik på en återuppbyggd del av den gamla timmerbanan på sträckan mellan Trollskogen och Fagerrör.