Naturum Trollskogen

Naturum Trollskogen ligger på Ölands nordostligaste udde, vid porten till naturreservatet Trollskogen. Här finns utställningar, guidningar och aktiviteter för stora och små.
Skogshuggarkojor Foto: naturum Trollskogen

 

Naturum Trollskogen och coronaviruset

 

 

I och med spridningen av corona kommer verksamheten vid naturum Trollskogen att anpassas utifrån rådande rekommendationer. Detta gör att vi vidtar åtgärder och följer utvecklingen noga.

Senaste uppdatering: 2020-09-01

Därför kommer följande gälla vid naturum Trollskogen:

 • Naturum Trollskogen är öppet torsdag - söndag kl 11-16.
 • Café Tångsnällan är öppet torsdag - söndag 11-15:30.
 • Antalet deltagare i naturum begränsas till 20 personer samtidigt.
 • Antalet personer i väderskyddet vid naturum begränsas till 8 personer samtidigt eller ett sällskap åt gången.
 • Antalet personer i grillhuset vid skogsjärnvägen begränsas till 8 personer samtidigt eller ett sällskap åt gången.
 • Alla guidningar, föredrag och aktiviteter genomförs med en begränsning i antal deltagare och obligatorisk föranmälan via naturum.
 • Personer i riskgrupp bör undvika att vistas inomhus och vara särskilt försiktiga med att vistas i folksamlingar.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. 
 • Aktiviteter, föredrag, guidningar och öppettider kan ändras med kort varsel baserat på nya direktiv från myndigheterna. Håll dig uppdaterad via vår hemsida, Facebook eller Instagram.

Läs mer på:

www.folkhalsomyndigheten.se         www.krisinformation.se

 

Hur påverkas ditt besök?

 

 • Aktiviteter och öppettider kan ändras med kort varsel. Håll dig uppdaterad via vår hemsida.
 • Begränsningen om antalet besökare inne i byggnaderna kan göra att du får vänta ett tag innan du kan gå in i naturum Trollskogen.

 

Café Tångsnällan

 

Cafésortimentet är på grund av smittorisken begränsat.
Sittplatser finns endast utomhus.

 

 

 

Natur till folket, ett projekt i corona-tider

 

För dig som sitter isolerad eller i karantän och inte kan ta sig ut i naturen: vi tar naturen hem till dig istället.

 

Filmer om fåglar, gråsuggor, natur och andra djur - här kommer en serie med filmer för alla, men speciellt tillägnat till dig som inte kan ta sig ut i naturen för tillfället. Här förenas olika projekt och organisationer i samma mål; att skänka upplevelser till de som inte kan njuta av naturen och djuren på samma sätt i år.

Vi tar nu naturen och djuren in i människors vardagsrum! Vi vill tillgängliggöra upplevelserna i och runt Östersjön för alla, inklusive människor som är isolerade i hemmet, men också för dem som inte bor i närheten av vårt vackra innanhav.

Vi som jobbar med detta är; Ida, Mia, Marie, Stina, Gabriel och Hannes på BirdLife Sverige, naturum Ottenby och naturum Trollskogen. På grund av corona-pandemin kan inte BirdLife Sveriges utställningar om Östersjön eller naturumen på Öland öppna och projektet ger andra arbetsuppgifter åt oss. Det blir en annan form av naturvägledning helt enkelt. Filmerna hittar man både på Youtube och våra sociala medier. Vi kommer visa er både Ölands och Östersjöns fåglar, naturen, växter, säl och tumlare.

Natur till folket, ett projekt i en tid av isolering och distansering. I samarbete med naturum och Länsstyrelsen Kalmar, med stöd av Postkodstiftelsen. #naturtillfolket #postkodeffekten

YouTube: https://bit.ly/2y4VVFZ

Följ även Trollskogens egna Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCx0RMpnG3UqBazCO10SI67g

 

Följ gärna oss på naturum Trollskogens facebook och instagram. Där finns även information på Länsstyrelsens webb.

 Content Editor

I samlingssalen kan du nu se utställningarna Arbeta som en konstnär; skogen och vi.

24 oktober kl 12

Trollskogen - Norra Ölands heliga udde. Extrainsatt vandring i Trollskogen med Jan-Henrik Fallgren.

OBS bergränsat antal platser ! Anmälan till naturum.trollskogen(at)lansstyrelsen.se eller telefon: 010-223 85 70

​Aktuellt i Trollskogen

 • Nypon
 • Slån
 • Olvon
 • Kungsfågel
 • Stjärtmes
 • Svartmes
 • Korsnäbbar
 • Gärdsmyg
 • Ängstrollsländor
 • Kremlor
 • Vitgul flugsvamp