Håva vid bryggan

Barn upppifrån tittandes på vad man har fångat vid aktiviteten håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vid Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.

Håva vid bryggan

Håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vid Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.