Sök

En vandring i skogen

Ämnen: Bi, Idh, Bd, Sv, Ge, Ma, Sl, Tk

Nyckelord: Ekologiska samband, rekreation, biologisk mångfald, allemansrätt.

Syfte och bakgrund

Att bara gå i skogen kanske inte alla uppskattar, men den här vandringen är en vandring med alla sinnen. Att ta in naturen med sinnena är ett annat sätt att lära sig mer om vår natur och kanske få en känsla för att ta vara på vår natur.

Före besöket

Prata om våra sinnen, vilka är de, var sitter de och hur fungerar de.

Uppgift: Gör en ring (ca 15 cm i diameter) med citronsaft på ett bord. Lägg en daggmask i mitten. Hur reagerar masken på den här ringen? Se till att masken inte torkar ut (fukta den lite då och då). Prova sedan med sockervatten, reagerar masken likadant?

Masken reagerar på pH-värden och trivs bäst där det är neutralt pH. Prat om vad det är för pH i en lövskog respektive barrskog. Jämför hur snabbt löv och barr bryts ner.

Se filmen om allemansrätten. https://www.youtube.com/watch?v=ud65v0lZn9k&feature=youtu.be

Genomförande i naturen

Vi kommer att gå en sträcka i skogen får att sedan komma tillbaka till naturum. Sträckan anpassas efter vilken grupp som kommer.

Vi kommer att göra ett antal stopp ute i skogen med temat sinnen med ett längre stopp som innehåller:

  1. Tillverka ett instrument.
  2. Måla/rita/lera
  3. Sinnes poesi
  4. Geometriska figurer.
  5. Dyk i ett träd
  6. Allemansrätten

Tillbaka på skolan

Arbeta vidare och diskussion