En vandring i skogen

Ämnen: Bi, Idh, Bd, Sv, Ge, Ma, Sl, Tk

Nyckelord: Ekologiska samband, rekreation, biologisk mångfald, allemansrätt.

Syfte och bakgrund

Att bara gå i skogen kanske inte alla uppskattar, men den här vandringen är en vandring med alla sinnen. Att ta in naturen med sinnena är ett annat sätt att lära sig mer om vår natur och kanske få en känsla för att ta vara på vår natur.

Före besöket

Prata om våra sinnen, vilka är de, var sitter de och hur fungerar de.

Uppgift: Gör en ring (ca 15 cm i diameter) med citronsaft på ett bord. Lägg en daggmask i mitten. Hur reagerar masken på den här ringen? Se till att masken inte torkar ut (fukta den lite då och då). Prova sedan med sockervatten, reagerar masken likadant?

Masken reagerar på pH-värden och trivs bäst där det är neutralt pH. Prat om vad det är för pH i en lövskog respektive barrskog. Jämför hur snabbt löv och barr bryts ner.

Se filmen om allemansrätten. https://www.youtube.com/watch?v=ud65v0lZn9k&feature=youtu.be

Genomförande

Vi kommer att gå en sträcka i skogen får att sedan komma tillbaka till naturum. Sträckan anpassas efter vilken grupp som kommer.

Alla åldrar, anpassa efter ålder.

Vi kommer att göra ett antal stopp ute i skogen med temat sinnen med ett längre stopp som innehåller:

 1. Tillverka ett instrument.
 2. Måla/rita/lera
 3. Sinnes poesi
 4. Geometriska figurer.
 5. Dyk i ett träd
 6. Allemansrätten

Tillbaka på skolan

Arbeta vidare och diskussion

Lgr 11

Bild

Centralt innehåll åk 1-3

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Presentationer av eget bildskapande.
 
Biologi 

Centralt innehåll åk 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. 
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar. 
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Centralt innehåll åk 4-6

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske. 
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 
Geografi

Centralt innehåll åk 1-3

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
Idrott och hälsa

Centralt innehåll åk 1-3

 • Allemansrättens grunder.
  Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur-och utemiljöer under olika årstider. 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Lekar och rörelse i natur-och utemiljö.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse. 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. 
 
Svenska

Centralt innehåll åk 1-3

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 
Matematik

Centralt innehåll åk 1-3

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
Musik

Centralt innehåll åk 1-3

 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 
Slöjd

Centralt innehåll åk 1-3

 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 
Teknik

Centralt innehåll åk 1-3

 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Centralt innehåll åk 4-6 

 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll åk 7-9

 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.