Sök

Redogörelse för tillgänglighet

Naturum Trollskogen och Länsstyrelsen i Kalmar län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur naturum Trollskogen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från naturum Trollskogen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.
Du kan också kontakta oss på följande sätt.

Skicka e-post till:
naturum.trollskogen@lansstyrelsen.se

Ring:
+46 10-223 85 70

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .  Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kalender

  • När man navigerar med tangentbord i kalendern är det svårt att se vilket element som är i tangentbordsfokus. Riktlinje WCAG 2.4.7
  • Vissa funktioner i kalendern går inte att nå om man bara använder sig av tangentbordet. Riktlinje WCAG 2.1.1
  • Rubrikstrukturen följer inte alltid den hierarkiska strukturen (H1, H2 och så vidare). Riktlinje WCAG 1.3.1

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av naturumtrollskogen.se.
Senaste bedömningen gjordes den 24 mars 2021.
Webbplatsen publicerades den 24 mars 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 24 mars 2021.