Sök

UTSTÄLLNINGEN

I vår utställning får du följa med naturums maskot Morris ut på strandängen och till vadarfåglarna. Ner i Grankullaviken och livet underytan, kolla in eken och tallskogen och lär dig mer om Östersjön. Här kan du ta del av naturen med alla dina sinnen.

Utställningen är gjord av Taiga Nature & Photo

Strandängen

Här möter Morris Rubina Rödbena och du får lära dig mer om vad en strandäng är, om strandängens fåglar och varför det är viktigt att hålla strandängar öppna. 

Grankullaviken

Följ med Morris till Tore Tångsnälla och spana efter livet under ytan i Grankullaviken. Vad hittar du där?

Trollsländorna

Morris sticker ner huvudet under ytan och träffar Truls Trollslända. Vad vet du om trollsländor och deras liv? Vet du om att trollsländan lever som larv större delen av sitt liv, under ytan?

Ekar

Morris  träffar den gamla eken Querqus långt inne i Trollskogen. I naturreservatet Trollskogen finns ett 30-tal stora ekar, varav Ölands äldsta ek, Trolleken, den är över 900 år gammal. Vet du att det kan bo över 1000 olika arter av både djur, växter och svampar i en gammal ek?

Tallarna

Bland tallarna träffar Morris Laila Larv, som är en  Tallprocesionsspinnare. Vet du om att de äldsta och krokigaste tallarna längst ut på udden är minst 300 år gamla? Det är vinden som har format dem till dessa krokiga träd….

Östersjön

Ellen Ejder berättar för dig och Morris om Östersjön och ejderns liv där.