Sök

Fågelbadet

Har du sett blåmesar bada?

Till vårt fågelbad kommer fåglar för att dricka och bada. Har du tur kan du stå inne på naturum och se blåmes, svartmes eller korsnäbb.

Berätta gärna på naturum vilka fåglar som som du har sett.  Vi gör listor över alla arter som vi på naturum och besökare rapporterar.