Sök

Insekterna

Vad kan du om tordyveln?

I vår utomhusutställning kan du lära dig mer om den och den åttafläckiga praktbaggen, myrlejonet och bitbocken. 

Åttafläckig praktbagge

Den Åttafläckiga praktbaggen (Buprestis octoguttata) trivs bäst i gammal skog, med döda träd på marken. Dess larver behöver liggande ved för att utvecklas.

Skalbaggen kan du kanske se vilandes i solen en solig dag.

Åttafläckigpraktbagge i 50 gångersförstoring
Bitbock i 50 gångers förstoring i trä

Bitbock

Bitbocken (Spondylis buprestoides) kan du se flygandes på dagen under högsommaren, men den är mest aktiv på natten. Den trivs på varma och torra tallmarker.

Larverna utvecklas i döda tallar under 2-3 år.

Myrlejon

I Sverige finns det tre arter myrlejonsländor. Vanlig myrlejonslända (Myrmeleon formicarius). Fläckig myrlejonslända (Euroleon nostras).  Liten myrlejonslända (Myrmeleon bore).

Myrlejonsländor ser du vanligast på natten. Larverna som kallas myrlejon som lever i sand och de kan du se dagtid. Den gräver små trattformade fångstgropar där den gömmer sig i botten av gropen. Där väntar den på att t.ex. en myra ska passera och trilla ner. Då fångar den snabbt myran och mumsar i sig. Larven lever i sanden i ca två år.

Myrlejon i 50 gångers förstoring i trä
Tordyvel i 50 gångers förstoring i trä

Tordyvel

I Sverige finns det fyra arter tordyvlar. Vanligast är skogstoryvel (Anoplpotrupes stercorosus). Det är den arten vi ser i Trollskogen. De andra är: fälttordyvel (Geotrupes stercorarius), sandtordyvel (Geotrupes spiniger) och Vårtordyvel (Trypocopris vernalis) ser vi inte här.

Skogstordyvel förekommer huvudsakligen i skogsmiljöer. Den hittas under hela säsongen – med toppar under försommar och höst – och den flyger både på dagen och mot tända lampor på natten.