Sök

Ölands fossiler

Ölandsflundror, ölandsspikar och kristalläpplen

Ortoceratiter, trilobiter och tagghudingar ligger huller om buller i den öländska kalkstenen. Detta är minnen från tiden då Öland bildades nere i Sargassohavet.