Sök

Vandringslederna

Knysselnackestigen  är en tillgänglighetsanpassad slinga, på 1 kilometer. Den börjar i skogen bakom naturum och är markerad med blått. Första sträckan går genom skogen ner till strandängen vid Grankullaviken. Strandängen kan översvämmas vid högvatten. Stigen följer strandängen och slingrar sig sedan i skogskanten mot Grankullaviken. Sista biten går på den gamla banvallen från skogsjärnvägen. Där stigen vinklar upp på banvallen kan man gå ner till en flytbrygga som används för olika aktiviteter i naturums regi. Sträckan fram till bryggan är inte tillgänglighetsanpassad.
Längs Knysselnackestigen finns en tipspromenad.

Kolkyrkestigen är 1,3 km, markerad med grön som följer gul och röd stig ut till Östersjön för att sedan följa Östersjön söder ut och ner till torrängen (Kolkyrka) för att sedan vända västerut och tillbaka till naturum genom skogen.
Kolkyrkestigen är en aktivitetsstig genom skogen och längs med havet. Här träffar du Morris Mård och han tipsar dig om aktiviteter utmed stigen. Ha så kul med Morris.

Murgrönestigen är tilljämnad för att det ska gå lättare att ta sig fram med barnvagn.
Den är 3,3 kilometer och markerad med gult. Längs denna led kan du se träd som är helt inbäddade i murgröna. En sträcka löper längs Grankullavikens strandängar och en del går genom skog som brukades och återplanterades av lotsen som bodde och verkade ute på udden. Vandringen går vidare norr ut upp till Trolleken för att sedan vända söderut längs Östersjöns klapperstenstrand och förbi Swiks.
Längs Murgrönestigen hittar du Kluringholkar som du får ett uppdrag att utföra om du kommer in i holken, det är första utmaningen.

Trollskogsstigen är 4,5 kilometer lång och tar dig runt hela udden. Leden är rödmarkerad. Denna stig är till stor del en naturstig där stenar och rötter utgör underlaget. Därför kan det bitvis vara svårt att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rollator. En del är uppgrusad för att underlätta framkomligheten. Stigen börjar bakom naturum och går österut ut till Östersjön och norröver. På vägen runt udden passerar du ekar med Trolleken i spetsen, Östersjöns klapperstenstrand, järnåldersgravar, vraket efter skonaren Swiks, Hjerteskeppet, den 2000-åriga muren, de vindpinade tallarna och Grankullavikens strandängar. Har du tur kan du också få en skymt av någon av skogens invånare.
OBS denna slinga tar mellan 1-2 timmar att ta sig runt.

Under november till mars finns det en tipspromenad längs Trollskogsstigen, tipslapp och penna hittar du vid entrén till naturreservatet.

Fråga gärna personalen i naturum hur du bäst kan gå utifrån dina förutsättningar om där är något särskilt du vill se.