Föregående
Nästa

Trollskogen

Vandringslederna

För tillfället så är Knysselnackestigen avstängd för uppdatering.

Avstängd för tillfället! Knysselnackestigen  är en tillgänglighetsanpassad slinga, på 1 kilometer. Den börjar i skogen bakom naturum och är markerad med blått. Första sträckan går genom skogen ner till strandängen vid Grankullaviken. Strandängen kan översvämmas vid högvatten. Spången följer strandängen och slingrar sig sedan i skogskanten mot Grankullaviken. Sista biten går på den gamla banvallen från skogsjärnvägen. Där spången vinklar upp på banvallen kan man gå ner till en flytbrygga som används för olika aktiviteter i naturums regi. Sträckan fram till bryggan är inte tillgänglighetsanpassad.

Murgrönestigen är tilljämnad för att det ska gå lättare att ta sig fram med barnvagn.
Den är 3,3 kilometer och markerad med gult. Längs denna led kan du se träd som är helt inbäddade i murgröna. En sträcka löper längs Grankullavikens strandängar och en del går genom skog som brukades och återplanterades av lotsen som bodde och verkade ute på udden. Vandringen går vidare norr ut upp till Trolleken för att sedan vända söderut längs Östersjöns klapperstenstrand och förbi Swiks.

Trollskogsstigen är 4,5 kilometer lång och tar dig runt hela udden. Leden är rödmarkerad. Denna stig är till stor del en naturstig där stenar och rötter utgör underlaget. Därför kan det bitvis vara svårt att ta sig fram med exempelvis barnvagn eller rollator. En del är uppgrusad för att underlätta framkomligheten. Stigen börjar bakom naturum och går österut ut till Östersjön och norröver. Strax innan vraket efter skonaren Swiks vinklar denna grusning och man kan gå tillbaka till naturum via mittvägen. Fråga gärna personalen i naturum hur du bäst kan gå utifrån dina förutsättningar om där är något särskilt du vill se. På vägen runt udden passerar du ekar med Trolleken i spetsen, Östersjöns klapperstenstrand, järnåldersgravar, vraket efter skonaren Swiks, Hjerteskeppet, den 2000-åriga muren, de vindpinade tallarna och Grankullavikens strandängar. Har du tur kan du också få en skymt av någon av skogens invånare.
OBS denna slinga tar mellan 1-2 timmar att ta sig runt.