Sök

Tillgänglighet

Hela naturums utställning är anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Parkering

När du kommer till vår stora parkering fortsätter du hela vägen upp till naturum. Efter stenmuren finns det två parkeringsplatser för dig med parkeringstillstånd för handikapplats..

Nedsatt rörelseförmåga

Naturum är helt anpassat för personer med nedsatt rörelseförmåga och personer som sitter i rullstol.

Hörslinga

Finns i hela vår utställning och samlingssal.

Toaletter

Vi har totalt tre toaletter inne varav en för rullstolsburna,  den toaletten är också utrustad med skötbord och omklädningsbrits för vuxen.

Ute har vi, vid järnvägen, två toaletter, där den ena är för rullstolsburna.

Barnvagnar & skötbord

Naturum har gott om plats för barnvagnar. Det finns skötbord på en av toaletterna.