Sök

Östersjön

Denna aktivitet passar för alla åldrar, vi anpassar innehållet efter ålder.

Ämnen: Bi, Idh, Bd, Sv, Ge

Nyckelord: Ekologiska samband, rekreation, biologisk mångfald, allemansrätt.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att undersöka närmiljöns vatten och upptäcka livet under ytan för att på så sätt närma sig frågor om jordens naturresurser, vattnets betydelse, djur i närmiljön, näringskedjor, biologisk mångfald och hållbarhetsfrågor kopplat till konsumtion och matvanor.

Dessutom ges eleverna möjlighet till praktiska kunskaper om friluftslivets möjligheter som de kan ta med sig under sin fritid. 

Före besöket

Ta reda på fakta om Östersjön, hur stor är den? Var får Östersjön sitt vatten ifrån?

Ta reda på hur området som ni ska besöka ser ut, var ligger det i Östersjön.

Vilka arter kommer ni kanske att hitta?

Genomförande

Vi går ner till Knysselnackeudden och tar fram material från ”sjöboden”. Upprättar ett ”basläger” med våra saker.

För att lära känna gruppen och för att de ska får röra på sig lite så börjar vi med en lek. Där efter så går vi igenom vad vi kommer att göra och delar in klassen i små grupper.

Återsamling och genomgång av vad vi har hittat, var de lever och vad de äter. Vad som händer om den ena eller andra organismen försvinner.

Vandring tillbaka till naturum.

Tillbaka på skolan

Arbeta vidare och diskussion

  • Hur påverkar växtätare och köttätare ekosystemet? För en diskussion kring att växterna är basen i näringskedjan och att de bygger upp hela ekosystemet. Tar vi bort växterna kan varken växtätare eller köttätare överleva. Utan växtätarna klarar sig inte köttätarna och köttätarna håller koll på växtätarna så att de inte blir för många och äter upp alla växter. I verkligheten behövs det fler organismer i ett ekosystem eller i en näringskedja. Fråga eleverna om vilka de kan vara! Till exempel kan nedbrytarna nämnas, de som städar upp rester av döda djur och växter. Nedbrytarna kan vara allt från bakterier och svampar till gråsuggor och maskar. 
  • Gör faktablad och rita/gör en modell av din insekt.
  • Gör en utställning av alla arter som ni hittat under dagen i naturum, presentera gärna för andra klasser.
  • Diskutera vilken nytta de olika småkrypen kan tänkas göra i vattnet. Alla organismer har en roll i ekosystemet och påverkar varandra och oss på ett eller annat sätt.
  • Leta efter fåglar hemma på skolgården
  • Ta pH på vattnet i kranen i skolan eller i en vattenpöl, kanske rinner det vatten förbi skolan kolla det. Diskuterar vad det är för skillnad mellan de olika vattnen.
  • Titta på filmen Östersjön https://balticsea2020.org/skolmaterial