Sök

Småkryp på land

Passar alla åldrar, vi anpassar oss efter era önskemål.

Ämnen: Bi, Idh, Bd, Sv, Ge, Ma

Nyckelord: Ekologiska samband, rekreation, biologisk mångfald, allemansrätt.

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att eleverna ska lära sig mer om biologiskmångfald och förstå samspelet i naturen. Vi vill också att eleverna ska lära sig att vara rädda om naturen och dess invånare och få lära sig saker om dem.

Före besöket

Rita småkryp, antingen så tittar ni på småkryp som ni hittar ute på er skolgård eller så hittar ni på egna småkryp, sådana som bara finns i fantasin. Utifrån detta så kan ni sedan diskutera hur insekter (ja småkryp är ju inte ett vetenskapligt begrepp) och spindeldjur verkligen ser ut.

Genomförande

Vi går ut i skogen och hittar oss en lämplig lägerplats.

Vi börjar med en lek, för att lära känna gruppen och få röra på oss lite.

Sedan är det dags för att lära sig att samla in insekter, kort genomgång innan vi ger oss ut och samlar insekter.

Återsamling och genomgång av vad vi har hittat, var vi hittade dem och diskuterar varför de olika insekterna ser ut som de gör eller bor där de bor, lever av osv.

 

Tillbaka på skolan

Arbeta vidare och diskussion

  • Gör faktablad och rita/gör en modell av din insekt.
  • Gör en utställning av alla arter som ni hittat under dagen i naturum, presentera gärna för andra klasser.
  • Diskutera vilken nytta insekterna gör i marken.
  • Gör en modell av din insekt i lera eller annat material, blir det en förstoring eller förminskning? Diskutera hur stora insekter är och hur många gånger du får förminska?? Eller förstora din insekt.