Bioblitz i Trollskogen

Bioblitz är en intensiv, biologisk inventering av ett specifikt område, denna gång i Trollskogen. Experter och amatörer inventerar alla arter.