BIOBLITZ I LINDRESERVATET

Blåvinge

Bioblitz är en intensiv, biologisk inventering av ett specifikt område, denna gång i Lindreservatet. Experter och amatörer inventerar alla arter men idag med särskilt fokus på insekter. Vill du vara med?