Bygg en fladdermusholk

Ett barn och vuxen som bygger en fladdermusholk

Tillsammans med Mats så får du bygga din egen fladdermusholk
att sätta upp hemma. Anmälan till varje halvtimme. Max en holk
per person. Kostnad: 100 kr, betalas i naturum.