UTTRAR

Utter

Börje Gunnervik berättar och visar bilder och filmer om utter i olika livsmiljöer. Uttern ökar på Öland och 2020 sågs en utter längs infartsvägen till Trollskogen. Nu kan du få lära mer om dem och kanske har du också tur att få se en på nästa ölandspromenad!