Östersjödagen

I år kommer vi att vara i Hamnen i Färjestaden. Här kommer du kunna
prova på att snorkla, håva, gå tipspromenad, skåda fåglar och du kan
se havets djur i akvarie.