Håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.

Håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.

Håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.

Håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vi Knysselnackeudden och undersöker djurlivet under ytan.

Håva vid bryggan

Vi går ner till bryggan vid Knysselnackeudden och undersöker livet under ytan.