Aktuellt i Trollskogen

Bofink

Här kommer vi att uppdatera dig om det som vi ser i naturreservatet Trollskogen.
Brandkronad kungsfågel
Svartmes
Talgoxe
Blåmes
Stjärtmes
Kungsfågel
Havsörn
Större korsnäbb
Mindre korsnäbb
Ägretthäger
Knölsvan
Sidensvans
Domherre
Talltita
Utter
Mindre hackspett
Spillkråka
Hare
Rådjur
Rödhake
Gråhäger
Räv