Geologi-lek

Tillsammans med geologen Jan Mikaelsson leker och experimenterar
vi och försöker förstå hur Öland blev till en gång i tiden. Kanske kan vi
göra en liten modell av ett vulkanutbrott och annat kul som hände för
länge sedan. Du får gärna ta med öländska stenar och fossil och visa.

NATURUM 50 ÅR!!

Varumärket naturum firar 50 år och detta måste vi fira! Idag firar vi
samtidigt i alla Sveriges 32 naturum. Här i Trollskogen firar vi lite extra
eftersom vi är ett av Sveriges äldsta naturum. Välkommen att fira med
oss!