Guidning vid Neptuni

Idag kan du följa med geologen Jan Mikaelsson på en geologisk vandring längs Neptuni åkrar. Samling vid den norra parkeringsplatsen vid Neptuni. OBS! Anmälan till naturum 010-2238570