Småkrypsspaning

Barn tittar på fåglar

Följ med oss ut på strandängen och leta småkryp. Vi spanar efter fjärilar, trollsländor, gräshoppor och annat spännande.

Småkrypspaning

Följ med oss ut på strandängen och leta småkryp. Vi spanar efter fjärilar, trollsländor, gräshoppor och annat spännande

Småkrypsspaning

Barn som håvar efter insekter

Följ med oss ut på strandängen och leta småkryp. Vi spanar efter fjärilar, trollsländor, gräshoppor och annat spännande

Småkrypsspaning

Följ med oss ut på strandängen och leta småkryp. Vi spanar efter fjärilar, trollsländor, gräshoppor och annat spännande

Småkrypsspaning

Barn som håvar efter insekter

Följ med oss ut på strandängen och leta småkryp. Vi spanar efter fjärilar, trollsländor, gräshoppor och annat spännande