EKOXAR OCH FLADDERMÖSS

Möt skymningens och nattens invånare vid Horns kungsgård på norra Öland. Denna juninatt hoppas vi bjuder på möten med fladdermöss, nattfjärilar och Europas största skalbagge – ekoxen.

Ekoxar och fladdermöss

Möt skymningens och nattens invånare vid Horns kungsgård. Obligatorisk anmälan till: info@stationlinne.se eller 0485-385 84