Swiksglögg

Vi träffas i naturum för att minnas dagen då Swiks förliste 1926 och dricker glögg.