Visning av naturumområdet

Pärlemofjäril på timjan

Vi smyger på jätteinsekter, spanar på humlor och matar myrlejon.
Guidningen tar cirka 30 minuter. För hela familjen!

Visning av naturumområdet

Tordyvel i utomhusutställningen

Vi smyger på jätteinsekter, spanar på humlor och matar myrlejon.
Guidningen tar cirka 30 minuter. För hela familjen!

Visning av naturumområdet

Myrlejon i 50 gångers förstoring i trä

Vi smyger på jätteinsekter, spanar på humlor och matar myrlejon.
Guidningen tar cirka 30 minuter. För hela familjen!

Visning av naturumområdet

Bitbock i 50 gångers förstoring i trä

Vi smyger på jätteinsekter, spanar på humlor och matar myrlejon.
Guidningen tar cirka 30 minuter. För hela familjen!